16PF5®

16PF5 er en af verdens bedst dokumenterede personlighedstest, der måler på 16 forskellige psykologiske faktorer, som hver for sig har betydning for den enkeltes liv.

 

16PF5 er meget anvendelig i rekrutteringsprocessen. Den er videnskabeligt dokumenteret ved adskillige forsøg over hele verden og nyder som sådan respekt i alle professionelle konsulentkredse.

 

16PF5 har solide rødder i psykologisk teori og metode. Den udmærker sig ved, at du kan omsætte testresultatet direkte i konkret adfærd og væremåde.

Der er tale om en velkonstrueret personlighedstest, som på 16 faktorer giver et pålideligt billede af, hvordan en persons grundliggende træk ser ud. For eksempel belyser den testpersonens selvtillid, kreativitet, samarbejdsevne og gennemslagskraft.

 

Testen tilfører en dybere forståelse for, hvilke muligheder det enkelte menneske rummer.

 

16PF5 profilen giver derfor svar på spørgsmål som:

 • Hvor har personen sine stærke og svage sider i forhold til organisationens mål og behov, på såvel kort som langt sigt?
 • Hvordan forventer personen at ville og kunne fungere i forskellige virksomhedsrelevante situationer?
 • Hvordan er muligheder og begrænsninger i forhold til personens karrieremæssige ressourcer?

Primære personlighedsfaktorer

16PF5-testen består af 185 spørgsmål, hvis svar tilsammen beskriver 16 primære personlighedsfaktorer:

 • Varme (reserveret over for varm)
 • Logisk tænkning (konkret tænkende over for abstrakt tænkende)
 • Emotionel stabilitet (letpåvirkelig over for ligevægtig)
 • Dominans (eftergivende over for dominerende)
 • Livlighed (alvorlig overfor livlig)
 • Regelbevidsthed (pragmatisk over for regelbevidst)
 • Social frimodighed (genert over for socialt frimodig)
 • Sensitivitet (nytteorienteret over for sensitiv)
 • Mistænksomhed (tillidsfuld over for skeptisk)
 • Adspredthed (praktisk tænkende over for adspredt)
 • Lukkethed (åben over for lukket)
 • Ængstelighed (selvsikker over for ængstelig)
 • Åbenhed for forandringer (traditionel over for eksperimenterende)
 • Individualisme (gruppeorienteret over for individualistisk)
 • Perfektionisme (fleksibel over for perfektionist)
 • Anspændthed (afslappet over for anspændt)

“The Big Five”

 

De 16 primære faktorer kan sammenfattes til fem globale faktorer “The Big Five”, der giver en vurdering af personligheden på det mest almene og grundlæggende niveau:

 • Ekstroversion (introvert over for ekstrovert)
 • Uafhængighed (imødekommende over for egenrådig)
 • Rationalisme (åbensindet over for nøgtern)
 • Selvkontrol (impulsiv over for selvbehersket)
 • Påvirkelighed (rolig over for urolig)

 

Desuden indgår 3 validitetsskalaer, der giver information om testpersonens besvarelsesstil.