FIRO-B®

FIRO-B (Fundamental Interpersonel Relations Orientation-Behavior) er et instrument, der måler, hvordan du typisk opfører dig over for andre og, hvordan du ønsker, at de opfører sig over for dig.

 

FIRO-B blev udviklet i de sene 1950’ere og er et af de mest udbredte og anerkendte redskaber, der kan hjælpe folk med at forstå sig selv, og hvordan de kan arbejde mere effektivt sammen med andre.

William Schutz, Ph.D. udviklede FIRO-B ud fra teorien om at foruden vores behov for overlevelse, mad, beskyttelse og varme, har vi hver især vores interpersonelle behov, som motiverer os stærkt. Disse behov relaterer til områder, som han kaldte for INDDRAGELSE, KONTROL og NÆRHED.

 

Ligesom med vores biologiske behov bliver vi utilpasse og anspændte, hvis vores individuelle “point-sæt” eller psykiske behov ikke bliver imødekommet. FIRO-B tilbyder dig en metode til at identificere dine interpersonelle behov.

Forståelse af personers adfærd

Tolkningen af FIRO-B kan på afgørende vis øge din forståelse af egen adfærd på følgende områder:

 

  • Hvordan du bliver opfattet af andre og hvorfor det måske ikke er sådan, du ser dig selv, eller er det indtryk, som du ønsker at give.
  • Hvordan og hvorfor konflikter opstår mellem velmenende mennesker.
  • Hvordan du kan forstå dine egne behov, og hvordan du kan håndtere dem i omgangen med andre.

FIRO-B:

  • Viser de nuværende mønstre for interpersonel adfærd og forventninger.
  • Sætter spørgsmålstegn ved hvor tilfreds eller utilfreds du er med disse mønstre.
  • Foreslår alternative former for adfærd, der kan øge din effektivitet, hvis du ikke er tilfreds med dine nuværende mønstre.