MBTI® Trin I

MBTI (Myers-Briggs Type Indikator) er en psykologisk test, der opdeler mennesker efter bestemte personlighedstræk.

 

Testen giver en viden, som skaber mulighed for gensidig forståelse og konstruktivt samvirke mellem mennesker.

Indsigt i og forståelse for forskellighed fjerner grundlaget for misforståelse og mistænkeliggørelse af mennesker, som er anderledes. Det skaber grundlag for supplement af vigtige egenskaber, som vi ikke selv er i besiddelse af.

 

MBTI giver et godt grundlag for personlig udvikling og teambuilding. Den er en af verdens mest anvendte og veldokumenterede tests.

Forståelse for menneskers forskelligheder

MBTI handler først og fremmest om menneskers værdifulde forskelligheder, der afhænger af:

  • Hvorhen den enkelte foretrækker at rette sin opmærksomhed
  • Hvordan den enkelte foretrækker at modtage information
  • Hvordan den enkelte foretrækker at træffe afgørelser
  • Hvilken livsstil den enkelte foretrækker

Mennesker med forskellige præferencer har en tendens til at være modsætninger på mange måder.

 

MBTI afdækker og beskriver disse forskelligheder samt anviser muligheder for at modsætningerne kan møde hinanden i et frugtbart og udviklende samarbejde.

Hvad viser MBTI

Social adfærd:

Den ”Ekstroverte” føler en dyb tilfredsstillelse ved at vende sig udad, vekselvirke med omverdenen, få kontakt, få impulser, udtrykke sig og handle. Den ”Introverte” ved at vende sig indad og gå i dybden og reflektere.

 

Indsamling af viden:
Opfattefunktionerne “Sansning” beskriver situationen med de fem sanser, mens “Intuition”, beskriver situationen som f.eks. en fornemmelse. De ”Sansende” vil typisk basere deres forståelse på faktuelle informationer og viden, mens de ”intuitive” baserer deres på mønstre og sammenhænge i input.

Hvordan vi træffer beslutninger:
Vores måde at forholde os til en situation er enten “Tænkning”, som er karakteriseret ved objektiv, logisk analyse, eller “Følen” som er en subjektiv, personlig stillingtagen i forhold til egne værdier.

Vores livsstil:
”Vurderende” foretrækker en planlagt og organiseret livsstil, mens ”Opfattende” foretrækker en åben og fleksibel livsstil.