Sparring på trivsel og performance

 

Med en sparringspartner udefra får du nye øjne på virksomhedens medarbejdere og struktur. Gennem relevant rådgivning opnår du indsigt, der for dig som beslutningstager gør det lettere at opnå et effektivt arbejds- fællesskab og udvikling.

Hos LOGIKK baner vi vejen for:

 

 • Klarhed på alle niveauer
 • Skræddersyede indsatser
 • Effektive dialoger
 • Forbedrede resultater

Strategisk sparring

Ved at gå fra symptom til årsagsbehandling opnår din virksomhed en sundere kultur. Som ad hoc sparringspartner for ledelsen, direktionen eller bestyrelsen guider vi til klarhed i helt specifikke situationer.

Det kan for eksempel dreje sig om:

 • Omstruktureringer
 • Afgørende rekruttering
 • Udvikling af nøglepersoner
 • Afklaring af lederrollen

Ejerskifte og generationsskifte

Generationsskifte er ofte en følsom proces, vi hos LOGIKK kan lette gennem løbende sparring og opfølgning, så du styrker din evne til at gøre, hvad der er nødvendigt og mest hensigtsmæssig for virksomheden. Og dig.

Vi følger processen på vej med fokus på:

 • Mål og delmål for den nuværende ejer
 • Livskvalitet før, under og efter skiftet
 • Kunsten at efterlade en sund virksomhed
 • Udvælgelse og/eller udvikling af næste generation