ERHVERVSPSYKOLOGI DER SKABER VÆRDI

Strategisk sparring

Strategisk sparring

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling

Erhvervspsykologi
HR-Partner og rekruttering

HR-Partner og rekruttering

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling

For enhver virksomhed er bundlinjen altafgørende. Resultater bliver skabt af mennesker, og derfor er erhvervspsykologi og strategisk udvikling vigtige ledelsesværktøjer, der skaber klarhed og sætter retning. Som ekstern part kommer LOGIKK udefra og ser klart og konkret ind på aktuelle udfordringer og fremadrettede muligheder.

Ledelsesudvikling

Ledelse på alle niveauer sætter standarden og lægger strategien for fremtiden. Ledelsesudvikling er derfor et naturligt og kontinuerligt fokus for enhver virksomhed. Hos LOGIKK faciliterer vi de nødvendige processer, på et fundament af erhvervspsykologi og strategisk erfaring.

 

Virksomhedsudvikling

En virksomhed er som en organisme, hvor hvert enkelt element udfylder en vital funktion, og samspillet imellem dem er afgørende for succes og vækst. Hos LOGIKK hjælper vi til med at rekruttere de rigtige medarbejdere og få skabt en kultur, der udvikler og fastholder dem.

 

Værdi via indsigt

Kort sagt skaber LOGIKK værdi gennem udvikling af mennesker og deres ressourcer og strategiske mål. På et stærkt fundament af erhvervspsykologisk viden og test samt strategisk erfaring og værktøjer inden for human resource management skaber vi forandring og værdi.

 

MBTI samt 16 PF5 og FIRO-B tests

Hos LOGIKK har vi dels solid professionel erfaring og dels velafprøvede testværktøjer som MBTI (trin I og II) samt 16 PF5 og FIRO-B. Tilsammen skaber det afklaring og dermed et sikkert fundament for ledelsesmæssige beslutninger i forhold til medarbejderhåndtering.