MBTI® Trin II

MBTI Trin II spørgeskemaet opdeler hver af de fire MBTI præferencepar i yderligere fem facetter for at give en mere dybdegående tolkning. Det giver yderligere oplysninger om forskellene mellem personer med de samme typepræferencer samt lighederne mellem personer med forskellige typepræferencer.

Scoring af MBTI Trin II ofte vil vise et resultat med facetter uden for den foretrukne præference. MBTI Trin II er særdeles anvendeligt til udvikling af lederteams, håndtering af konflikter, styring af forandringsprocesser og effektiv problemløsning.

De fire præferencepar omfatter følgende facetter:

 E – Ekstroverte facetter

Igangsættende

Tager initiativ i sociale situationer.

Udtryksfuld

”Tænker højt”. Let at lære at kende.

Selskabelig

Nyder at være i større grupper.

Aktiv

Lærer bedst ved at høre og tale.

Entusiastisk

Kan lide at være dér hvor der sker noget.

I – Introverte facetter

Modtagende

Foretrækker samtaler på to-mands hånd.

Behersket

”Tænker stille”. Svær at lære at kende.

Reserveret

Søger tæt en-til-en kontakt.

Reflekterende

Lærer bedst ved at læse og skrive.

Stille

Bliver let forstyrret af støj og uro.

S – Sanse facetter

Konkret
Opfatter med sanserne og er faktuelle.

Realistisk
Fremhæver det virkelighedsnære og det umiddelbart brugbare.

Praktisk
Har brug for at se anvendelse af en idé for at kunne forstå og acceptere den.

Erfaringsbaseret
Lærer bedst ved praktisk øvelse.

Traditionel
Identificerer sig med det velkendte.

N – Intuition facetter

Abstrakt
Opfatter helheder og læser mellem linjerne.

Fantasifuld
Er opfindsom og fremhæver nye og usædvanlige vinkler.

Begrebsmæssig
Kan lide at tilegne sig ny viden for dens egen skyld.

 

Teoretisk
Lærer bedst via teoretiske modeller.

Original
Værdsætter det unikke og opfindsomme.

T – Tænke facetter

Logisk
Tror på, at logisk analyse er den bedste måde at træffe
beslutninger på.

Fornuftig
Indtager en upartisk position som observatør.

Spørgende
Bruger spørgsmål til at afklare uenighed.

Kritisk
Er argumenterende og skeptisk. Har blik for fejl.

Barsk
Giver ikke efter, når beslutningen er taget.

F – Føle facetter

Indfølende
Har fokus på, hvordan en beslutning indvirker på egne og andres værdier.

Forstående
Indtager en subjektiv position som deltager.

Imødekommende
Minimerer forskelle ved at fokusere på enighed.

Accepterende
Fokuserer på det gode i situationen og hos andre.

Omsorgsfuld
Bruger varme og omsorg til at opnå mål.

J – Vurderende facetter

Systematisk
Lever efter mottoet: ”Vær beredt”.

Planlæggende
Kan lide at lave langsigtede planer og at være på forkant

Starter tidligt
Afsætter rigeligt med tid til at færdiggøre en opgave.
Starter ofte før tiden.

Struktureret
Har det godt med rutiner, etablerede metoder og procedurer.

Metodisk
Udvikler detaljerede planer for umiddelbare opgaver

P – Opfattende facetter

Afslappet
Er åben overfor overraskelser.

Åben overfor muligheder
Handler på baggrund af, hvad der er brug for ”nu og her”.

Starter sent
Er mest produktiv under tidspres.
Færdiggør opgaven i sidste sekund.

Spontan
Foretrækker muligheden for at kunne følge inspirationen i nuet.

Tager tingene som de kommer
Har en uformel tilgang til opgaver og tror på de løsninger,
som viser sig.