Personaleledelse og HR

Sparring udefra med en neutral part er ofte en fordel. Hos LOGIKK har vi mange års erfaring som ad hoc HR-partner, hvor vi fungerer som sparringspartner på personale- og HR-området samt tilrettelægger forløb efter virksomhedens aktuelle behov eller udfordring:

 • Forbedret trivsel
 • Vanskelige samtaler
 • Kompetenceudvikling
 • Ansættelsesprocedurer
 • Håndtering af psykiske kriser
 • Konfliktløsning

Konflikthåndtering

Så snart du har med mennesker at gøre, har du brug for en høj grad af manøvredygtighed. Hos LOGIKK tilrettelægger vi kurser og træningsforløb for ledere og medarbejdere, der skal navigere i et konfliktfyldt område. Vi gør dig klar til at tackle:

 • Medarbejderkonflikter
 • Kontraktkonflikter
 • Samarbejdsproblemer

Rekruttering

De rigtige mennesker øger sandsynligheden for succes, og derfor betyder rekruttering alt. Medarbejderne skal både matche positionen og teamet, og derfor er personlige kom- petencer mindst lige så afgørende som faglige. Vi guider til at tiltrække og udvælge de perfekte profiler:

 • Job og personprofil
 • Ansættelsesinterviewet
 • Psykologisk tests
 • Sparring som sikrer det rigtige match