Udvikling med trivsel og succes

Virksomhedens succes afhænger til dels af medarbejdernes trivsel, og sikkert er det, at selv ikke de bedste visioner virker, før de bliver effektueret og får alle med. Hos LOGIKK faciliterer vi i tæt samspil med ledelsen de processer, der konkretiserer og realiserer strategien:

  • Vi skræddersyr programmet specifikt til aktuelle behov
  • Vi inddrager både ledelsen og medarbejderne

Dialogseminarer

At forstå og respektere hinandens arbejds- områder samt styrker og svagheder skaber optimale betingelser for flow, samarbejde og resultater. Hos LOGIKK etablerer vi derfor dialogseminarer med grupper af med- arbejdere på tværs af virksomheden.  Det skaber:

  • Fælles fodslag med afsæt i organi- sationens værdier og holdninger
  • Erkendelse af egen betydning i fælles- skabet – og forventningerne begge veje