Personlighedstest

Test sikrer, at afgørende beslutninger bliver truffet på et solidt fundament. Hos LOGIKK anvender vi en lang række test, alt efter om behovet er øget selvindsigt eller mere gunstige relationer. Vi er autoriseret til at anvende følgende:

 

MBTI® Trin I afdækker fire personlige præferencer

MBTI® Trin II indikerer adfærd inden for de fire præferencer

JTI afdækker fire personlige præferencer

FIRO-B® afdækker relationskompetencer

16PF® vurderer den enkeltes karaktertræk

NEO PI-R vurderer den enkeltes karaktertræk

TKI viser foretrukken konfliktløsningsstil

 

Derudover har vi mangeårig praktisk erfaring i at arbejde med den enkelte virksomheds foretrukne ledelsesmodeller og psykologiske testværktøjer.