Jeg vægter resultatet, har sjælen med og følger opgaven til dørs

Om LOGIKK

Hos LOGIKK arbejder vi med at styrke virksomhedens konkurrenceevne ud fra det LOGIKKske helhedsprincip:

 

  • Enhver virksomhed er en logisk helhed
  • Idegrundlag og strategi skal omsættes i handlinger
  • Trivsel og indtjening er succesparametre

LOGIKKs kerneværdier

Innovation
Viden og visioner virker først, når de er omsat til handling.

 

Fleksibilitet
Vi griber muligheder på det niveau, de befinder sig.

 

Samarbejde
Vi opbygger partnerskaber med vores kunder og vedligeholder dem i fællesskab.

LOGIKKs historie

LOGIKK styrker fundamentet af erhvervspsykologisk indsigt og omsætter det til strategisk udvikling.

 

LOGIKK arbejder med udviklingsprojekter og kursusaktiviteter i private virksomheder og arbejdsgiverforeninger.

 

LOGIKK har de senere år oparbejdet en omfattende specialviden indenfor ejerledede virksomheder, generationsskifte og ejerskifte.

 

LOGIKK er en netværksorganisation, der trækker på en række freelance konsulenter.

Kun de mest dedikerede kommer i betragtning.

 

2008 Else-Marie Jensen bliver eneejer i forbindelse med et                           påbegyndt generationsskifte
1994  Firmaet bliver omdannet til LOGIKK ApS
1992  Else-Marie Jensen og Rolf Møller Nielsen grundlægger           firmaet LOGIKK I/S

Else-Marie Jensen

Cand. Psych. MMA

Mail: emj@logikk.dk

Mobil +45 4016 2623

Løst opgaver inden for

Leder- og medarbejderudvikling

Projektledelse

Virksomhedsudvikling

Strategisk sparringspartner

 

Kompetencer

Cand. Psych. Aarhus Universitet

2-årig Master of Management i strategisk ledelse
Mediator – Konfliktmægler

Autorisationer:
MBTI trin I+II, JTI, FIRO-B, 16PF5, NEO PI-R og CFL Omtanketest